O nas

Wydawnictwem Creator kieruje dr hab. Dariusz Maliszewski – archeolog, autor książek i artykułów naukowych opublikowanych przez międzynarodowo uznane wydawnictwa zagraniczne w Cambridge, Mannheim, Nikozji i Oxfordzie. Ponadto, w naszym zespole są inni znakomici specjaliści.


Publikuj z nami

Wydajemy poważne publikacje naukowe głównie z zakresu archeologii, historii i historii sztuki. Do współpracy zapraszamy szczególnie autorów monografii, dysertacji doktorskich, katalogów zabytków, materiałów z sesji naukowych oraz raportów z badań terenowych. Autorom płacimy honorarium. Oferujemy także inne usługi: skład, projekty graficzne, redakcję i korektę tekstów, konsultacje naukowe (archeologia, historia), tłumaczenia z j. ang. na j. pol., druk, prezentacje multimedialne.Obecnie oferujemy

Andrzej Targowski, Granice cywilizacji (Problemy Naszej Cywilizacji 1), Warszawa 2019 (23,5 x 16,5 cm, 234 strony, 22 czarnobiałe ilustracje, 6 tabel, okładka miękka, ISBN: 978-83-940217-4-0).


Cena:8,5 Euro (Polska), w tym koszt przesyłki.
14 Euro (zagranica), w tym koszt przesyłki.


Tu podaj tekst alternatywny

Zamów książkę www.creatorph.plZapowiedzi wydawnicze

Danuta Gajewska, Studenci studiów rolniczych

z Krakowa i Dublan polegli w latach 1914–1921.


e-mail: contact@wydawnictwo-creator.com.pl

About us

Creator Publishing House is run by Dr Hab. Dariusz Maliszewski – archaeologist, author of books and articles published by internationally recognized foreign publishers in Cambridge, Mannheim, Nicosia and Oxford. Moreover, in our team there are other eminent professionals.


Publish with us

We publish serious academic works mainly on all aspects of archaeology, history and history of art. We particularly welcome cooperation with authors of monographs, Ph.D. Theses, catalogues of archaeological material, conference proceedings, as well as excavation and survey reports. We pay royalties. We also offer other services: layout, graphics design, editing, proofreading, consulting (archaeology, history), translation from English into Polish, print, multimedia presentations.Currently we offer

Dariusz Maliszewski, Western Cyprus in the Bronze Age. Terra Inhabitata? (Mediterranean World Archaeology 3), Warsaw 2018 (29,7 x 21 cm, X + 236 pages, 70 b&w and 15 colour illustrations, 12 tables, 17 maps, 2 plans, paperback, sewn glued spine, ISBN: 978-83-940217-3-3).

Price:99 Euro including shipping cost.Tu podaj tekst alternatywny

Buy it now www.creatorph.plPublishing announcements
e-mail: contact@wydawnictwo-creator.com.pl
Wydawnictwo Creator, ul. Nicejska 1/357,02-763, Warszawa

e-mail:contact@wydawnictwo-creator.com.plDesigned by Studio Creator